แปลงฝังแบบคู่มาตรฐาน Standard Double Burial Plot

พื้นที่ขนาด 24 ตร.ม. (4×6) สำหรับ1-2ท่าน


โซนเอ – แปลงฝังแบบคู่“ประณีต และ เรียบง่าย”

-พื้นที่: 6 เมตร X 4 เมตร = 24 ตรม. สำหรับ 1-2ท่าน

แปลงฝังแบบคู่ การออกแบบนั้นมีความประณีตและเรียบง่าย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความสวยงามตามธรรมชาติโดยรอบ การออกแบบมีความพิถีพิถันด้วยศิลปะการจัดสวนที่งดงาม ทำให้สะท้อนถึงคุณธรรมอันสูงส่ง 3 ประการ คือ ความจริง ความเมตตาปราณี และความงดงามจากภายใน ดินแดนแห่งนี้ทำให้เกิดการส่งต่อของวัฒนธรรมการสักการะและระลึกถึงบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจและน่าชื่นชมเป็นอย่างมาก อีกทั้งการได้สัมผัสถึงความมีชีวิตชีวาของจังหวะชีวิตผ่านภูเขาและสายน้ำโดยรอบ ชีวิตแห่งนิรันดร์เกิดขึ้นแล้วเมื่อ “ชีวิต” และฟ้าดินได้มาบรรจบกันอย่างลงตัว

รูปแบบให้เลือก 3 รูปแบบ

  1. DA01 หินแกรนิตสีเทา และ สีเขียว (ค่าส่วนกลางจ่ายครั้งเดียว)

  2. DA02 หินแกรนิตสีเทา และ สีเขียว (ค่าส่วนกลางจ่ายครั้งเดียว)

  3. DA03 หินแกรนิตสีเทา และ สีเขียว (ค่าส่วนกลางจ่ายครั้งเดียว)

แปลงคู่ที่ปราณีตและเรียบง่าย ได้รับการออกแบบมาอย่างเรียบง่าย โดยใช้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติและพยายามเน้นให้เห็นถึงความงดงามตามธรรมชาติอย่างเต็มที่ การออกแบบภูมิทัศน์ของสวนอย่างพิถีพิถัน เพื่อสะท้อนถึงคุณธรรม 3 ประการอันได้แก่ ความจริง ความเมตตา และความงาม

ในสิ่งนี้ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในการแสดงความเคารพต่อผู้ล่วงลับเพื่อรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ งอกงาม บุคคลใดที่ได้มาที่สุสาน เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง #Nirvana Memorial Park Banbueng แห่งนี้จะรู้สึกได้ถึงความมีชีวิตชีวาที่เกิดจากทิวเขาและลำน้ำโดยรอบ

เงื่อนไข

  • สามารถผ่านชำระ จ่ายเงินดาวน์เพียง20%แปลงฝังคู่ สำหรับ 2 ท่าน ราคารวมสิ่งปลูกสร้าง ประมาณ 7 แสนกว่า ถึง 8 แสนกว่า

  • ผ่อนชำระได้ 1-2 ปี ไม่มีดอกเบี้ย

  • ค่าบำรุงรักษาจ่ายแค่เพียงครั้งเดียวเมื่อตอนซื้อเท่านั้น

  • สามารถแยกผ่อนชำระ เป็นผ่อนชำระที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง

  • สามารถใช้งานได้เมื่อผ่อนชำระ หรือ จ่ายเงินครบตามจำนวนแล้วเท่านั้น

  • ถ้าลูกค้าต้องการทำแซี พิธีเสริมโชคชะตา ต้องชำระให้ครบตามจำนวน

แปลงฝังพื้นที่ 24 ตรม 2แปลงติดต่อกัน ใช้พื้นที่ 2หลุมเท่านั้น พื้นที่ด้านหน้าสุสานกว้างขวาง เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการด้านหน้ากว้างๆ
สุสานคริสต์ ฝัง1หลุมเท่านั้น