โซนบี และ โซนดี

แบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน

เปิดขายเฉพาะ สุสาน แล้ว ที่สร้างเสร็จเท่านั้น

แปลงฝังแบบคู่ Zon B (Combo Lot 4x5.5ม =22ตรม) หินแกรนิตสีเทา

แปลงฝังคอมโบ้ แบบคู่

แปลงฝัง Zone D แบบคู่ (3.6x4.5ม=16.2ตรม) หินแกรนิตสีเทา

แปลงฝังแพ็กเกจ แบบคู่

แปลงฝัง Zone D แบบเดี่ยว (1.8x4.5ม=8.1ตรม) หินแกรนิตสีเทา

แปลงฝังแพ็กเกจ แบบเดี่ยว